Tillbaks till startsidan
Doktorsvillan på Lagmansvägen 14, nedanför Sjukhuset
Länk till Sveriges Läkarförbund
All kontaktinformation du behöver Allt vad vi kan erbjuda dig Vi som jobbar här Allt om avgifter Vår lista med webbadresser Ta en titt på hur vi har det
Kunskap, kvalitet och kontinuitet

Oxbackskliniken har varit verksam i Södertälje sedan 1987. Efter
2001 finns vi i den gamla vackra "Doktorsvillan" på Lagmansvägen 14
nedanför Sjukhuset. Huset var innan rivningshotat och har genom-
gått en omfattande, pietetsfull renovering och anpassning till
modern sjukvårdande öppenvårdsverksamhet.


Genom vårdavtal med Stockholms Läns Landsting kan vi fyra gynekologer
årligen utföra ca 12 000 öppenvårdsbesök.

Vi har även ett separat mödrahälsovårdsavtal där våra fyra barnmorskor
för närvarande årligen sköter om ca 400 blivande mammor.

På deltid finns numera också en kurator.

Vi har ett nära sammarbete med Södertälje Sjukhus kvinnoklinik och kan
smidigt planera för större operativa ingrepp.

Verksamheten kvalitetsgranskas via Gynqval-modellen.
Oxbackskliniken AB | Lagmansvägen 14 | 152 40 Södertälje | Tel 08-550 991 00 | Fax 08-554 431 20 | © Oxbackskliniken 2006